Pallet Gỗ Kiểu 6
Mã: S000060
Kích thước tổng thể : 1000 x 800 x 150 (mm)
  • Địa điểm bán: N/A

Hotline: 0986 545 568

Kích thước tổng thể : 1000 x 800 x 150 (mm)

Trọng Lượng :  kg

Chịu tải tĩnh : 1500 kg

Chịu tải động : 1000 kg

Hướng nâng : 4 ( Hướng )

Mời bạn đánh giá cho sản phẩm Pallet Gỗ Kiểu 6